top of page

:כאן תוכלו למצוא סרטונים אשר יעזרו לכם עם הדברים הבאים
טופס רפואי
תשלום אגרות תאוריה/טסט
( MY VISIT)קביעת מבחן באפליקציית מיי ויזיט 

כיצד משלמים על תעודת משיט לאחר מעבר טסט

כיצד נרשמים לתאוריה

כיצד משלמים אגרה

טופס רפואי כחול

bottom of page